Historia Wiki
Advertisement

Bitwa nad Mozgawą − bitwa stoczona 13 września 1195 roku.

Przyczyna

Mieszko Stary chciał zdobyć Kraków po tym jak ogłoszono, że po śmierci Kazimierza II Sprawiedliwego władzę sprawować będzie Leszek Biały.

Strony

Przebieg

Na czas nie doszły zarówno wojska śląskie (do Mieszka) jak i sandomierskie (do obrońców). W początkowej fazie bitwy Mieszko starł się z oddziałami ruskimi widocznie słabszymi od wielkopolskich. Zostały one rozbite, a Roman ciężko ranny. Mieszko Stary także mało uniknął śmierci. Uratował się tylko dlatego, że powiedział wojownikowi, który go pokonał kim jest, a ten przestraszony tym, że miałby podnieść rękę na pomazańca bożego Piasta cofnął się. Legenda głosi, że Mieszko wypuścił go rannego z pola bitwy. Syn Mieszka, Bolesław poległ w walce. Wydarzenia te osłabiły Wielkopolan, ale także wojska mazowiecko-małopolsko-ruskie cofały się. Na pole nierozstrzygniętej bitwy wpadły siły śląskie i sandomierskie Goworka. Ten ostatni nie miał szans, ale i tak rzucił się do bitwy ze Ślązakami - poległ i dostał się do niewoli.

Skutki

Chociaż bilans strat przemawiał za Mieszkiem, ciężko ranny książę nie miał już sił, aby ruszać na Kraków. Bitwa została nierozstrzygnięta.

Advertisement