Historia Wiki
Advertisement
55px-Star.png Ta strona została uznana za wzorowy artykuł.
Oznacza to, że został dopracowany w każdym szczególe i stanowi jedną z najlepszych stron na tej wiki. Dziękujemy użytkownikowi Michnar za trud włożony w napisane tego artykułu.

Bolesław I Chrobry − wieloletni książę Polski oraz pierwszy król Polski, drugi historyczny władca Polski, jeden z najważniejszych władców w całej historii kraju. Żył w latach 966/967-1025.

Rodzina

Rodzice

Rodzeństwo

Rodzeństwo przyrodnie

Żony i dzieci

 • 984 - 985 - nieznana z imienia córka Rydygara, margrabiego Miśni
 • 986 - 98 - 987/989 - nieznana z imienia Węgierka, prawdopodobnie córka Gejzy, księcia węgierskiego
 • 987 - 1013 - Emnilda słowiańska - córka Dobromira, księcia słowiańskiego
  • Dzieci: nieznana córka (988 - 1013), Regelinda (989/90 - ok. 1030), Mieszko II Lambert (990 - 1034), nieznana córka (991/1001 - 1018), Otto (1000 - 1033)
 • 1018 - 1025 - Oda Miśnieńska - córka Ekheharda, margrabiego Miśni
  • Dzieci: Matylda.

Kalendarium życia Bolesława

 • 966 - narodziny
 • 973 - Bolesław zostaje zakładnikiem niemieckiego cesarza Ottona I (ma być gwarantem dotrzymania pokoju między nim a Mieszkiem I)

Bolesław Chrobry według M. Bacciarelliego

 • 984 - poślubienie córki Rydygara, odprawił ją już po roku
 • W tym czasie objął rządy nad Małopolską (być może rządził nią z nadania księcia czeskiego
 • między 986 a 989 - nowe małżeństwo - tym razem z nieznaną z imienia Węgierką, córką Gejzy. To małżeństwo także było krótkie.
 • 987 - 989 - poślubienie Emnildy, córki księcia słowiańskiego (możliwe, że pomorskiego lub małopolskiego), Dobromira.
 • 992 - śmierć Mieszka I, przejęcie władzy przez Bolesława w nieznanych okolicznościach, wypędzenie z kraju możliwych przeciwników: synów Mieszka I z drugiego małżeństwa z Odą, oślepienie stronników Ody: Odylena oraz Przybywoja.
 • 997 - misja św. Wojciecha, czyli misja, którą wspierał Bolesław mająca na celu chrystianizację Prus. Misja się nie udała - Wojciech został zabity.
 • 1000 - zjazd gnieźnieński czyli spotkanie Bolesława Chrobrego i Ottona III, który pielgrzymował do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Cesarz niemiecki miał przedstawić swoją wizję wielkiego cesarstwa niemieckiego, które miałoby obejmować cztery równoprawne części: Germanię, Italię, Słowiańszczyznę oraz Galię. Plan jednak przestał istnieć po śmierci władcy. Zjazd przyniósł duże korzyści dla Polski: za zgodą papieża utworzono arcybiskupstwo w Gnieźnie i biskupstwa w Wrocławiu, Krakowie i Kołobrzegu. W ten sposób 
 • Bolesław Chrobry z włócznią św. Maurycego

  Polska nie podlegała już Kościołowi niemieckiemu. Otton III dokonał także symbolicznej koronacji, kiedy potwierdzając zawarty pokój włożył na skroń Bolesława koronę cesarską. Mogło to oznaczać świecką koronację lub zgodę na rzeczywistą. Władcy obdarowali się darami: Bolesław dał Ottonowi relikwie św. Wojciecha, natomiast Otton odwdzięczył się kopią włóczni św. Maurycego. Według kroniki Ademara z Chabannes, francuskiego kronikarza Bolesław Chrobry odprowadził Ottona aż do Akwizgramu. Cesarz kazał otworzyć grób Karola Wielkiego. Polski książę miał odjechać z tronem z Karola. Możliwe więc, że ów przedmiot znajduje się lub znajdował się gdzieś na ziemiach polskich.
 • 1002 - śmierć Ottona III
 • Nie wiadomo dokładnie kiedy Bolesław podbił Słowację i Morawy.
 • 1003 - 1005 - Bolesław opanował pogrążone w walkach wewnętrznych Czechy i przez rok nosił tytuł księcia Czech jako Bolesław IV. Udało mu się to, ponieważ ulokował na tronie Bolesława III Rudego, a już w tym samym roku kazał go oślepić. Chrobry jednak jak to mieli w zwyczaju królowie czescy nie złożył hołdu lennego z posiadłości. Z tego też powodu ruszała wyprawa Henryka II, następcy Ottona, która doszła pod Poznań. Bolesław nie miał wyboru: musiał zrzec się zdobyczy w tym najprawdopodobniej Łużyc i Milska, które zajął wcześniej, kiedy po śmierci Ottona rozgorzała walka o władzę.
 • Między 1003 a 1018 rokiem toczona była z przerwami wojna między Polską a Cesarstwem.
 • Chrobry wjeżdża do Kijowa, Jan Matejko

  1007 - Bolesławowi udało się odzyskać Łużyce i Milsko, rozgorzał następny etap walki z cesarstwem. 
 • 1007 - wykorzystując wojnę polsko-niemiecką Pomorze Zachodnie odłączyło się od Polski.
 • 1013 - układ z Merseburga według, którego Łużyce i Milsko zostają lennikami Bolesława.
 • 1015 - nieudana wyprawa na Polskę Henryka II, atak miał na celu przyporządkowanie sobie całego państwa polskiego, a nie tylko Łużyc i Milska
 • 1017 - kolejna nieudana próba, Niemcy nie zdołali pokonać polskich obrońców.
 • 1018 - pokój w Budziszynie na mocy, którego Bolesław przyłącza Łużyce i Milsko do swojego państwa już nie jako lenno, a na zasadach pełnej własności. Na znak pokoju Bolesław ożenił się z Odą Miśnieńską. Chrobry miał także dostać posiłki niemieckie w wyprawie na Ruś.
 • Koronacja pierwszego króla Polski, Jan Matejko

  1018 - wyprawa na Ruś, która miała na celu ulokowanie na ruskim tronie zięcia Bolesława, Świętopełka I Przeklętego. Wyprawa udała się, armia Bolesława licząca 2-5 tysiąca składająca się z 1000 Pieczyngów, 500 Węgrów, 300 Niemców i reszty Polaków pokonała Jarosława I Mądrego. Chociaż Świętopełk długo na tronie rusińskim nie zagościł to skarbiec Bolesława zapełnił się bajecznymi skarbami. W drodze powrotnej Bolesław dołączył do Polski Grody Czerwieńskie.
 • 1022 - powstanie pogańskie, stłumione przez Boleslawa
 • 1025 - wykorzystując, że zmarł Henryk II i papież Benedykt VIII Bolesław zdobył pozwolenie na koronację od nowego papieża, Jana XIX. W Wielkanoc 18 kwietnia 1025 roku w Gnieźnie nastąpiła pierwsza polska koronacja królewska, która była idealnym zwieńczeniem żywota wielkiego władcy jakim był Bolesław. Nie długo cieszył się królewską koroną - zmarł już 17 czerwca 1025.

Polska za czasów Bolesława Chrobrego

Polska 992 - 1025.png

Współczesne pomniki

Źródła

 • Bolesław Chrobry, kolekcja Władcy Polski, Hachette 2009

Advertisement