Historia Wiki
Advertisement

Celestyn I (ur. w Rzymie, zm. 27 lipca 432 tamże) – 43. papież w okresie od 10 września 422 do 27 lipca 432, święty Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej.

Biografia

Celestyn I urodził się w Rzymie jako syn Pryskusa. W młodości otrzymał staranne wykształcenie. Doskonale znał filozofię i Pismo Święte. Był przyjacielem i bliskim współpracownikiem papieża Innocentego I. Celestyn I został wybrany na biskupa Rzymu po śmierci papieża Bonifacego I 10 września 422. W czasie swoich dziesięcioletnich rządów wytrwale walczył z herezjarchami burzącymi ład w Kościele katolickim. Walcząc z nowacjanizmem nakazał zamknąć wszystkie świątynie nowacjańskie, a przywódca heretyków, Rustyk, został pozbawiony urzędu biskupiego. Występował także przeciwko pelagianizmowi (podważającej naukę o grzechu pierworodnym), wysyłając w tym celu Lupusa z Troyes i Germana z Auxerre do Anglii oraz Palladiusza do Irlandii. Herezja pelagiańska przyjęta została także przez patriarchę Konstantynopola Nestoriusza, którego błędne nauki o bóstwie Chrystusa zostały potępione przez papieża Celestyna I na specjalnie zwołanym synodzie. Wskutek nieodwołania swoich nauk przez Nestoriusza, papież wysłał do Bizancjum swojego przedstawiciela – Cyryla z Aleksandrii, który w 431 przewodniczył soborowi efeskiemu. Nauki nestoriańskie zostały potępione, a sam Nestoriusz, w wyniku interwencji Celestyna u cesarza Teodozjusza II, został pozbawiony stanowiska patriarchy. Podczas pontyfikatu Celestyna I uchwalono dogmat o Bożym Macierzyństwie Najświętszej Marii Panny (tytuł Theotokos).

Ponadto papież Celestyn I dokonał odrestaurowania bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu, zniszczonej w wyniku najazdu Alaryka. Na Awentynie wybudował świątynię ku czci świętej Sabiny.

Papież Celestyn I zmarł 27 lipca 432 w Rzymie. Pochowany został na cmentarzu świętej Pryscylii, w mauzoleum, obok bazyliki świętego Sylwestra. 6 kwietnia 817 relikwie świętego papieża uroczyście przeniesiono do bazyliki świętej Praksedy. Część jego relikwii posiada bazylika świętego Pawła za Murami w Rzymie oraz kościół świętego Stefana w Bolonii.

Advertisement