Historia Wiki
Advertisement

Zaprowadzenie chrześcijaństwa, obraz Jana Matejki

Chrzest Polski − zapoczątkowanie procesu chrystianizacji Polski, którą zaczął Mieszko I w 966 roku. Decyzja o przyjęciu chrztu miała charakter polityczny. Mieszko przyjął chrzest w obrządku rzymskim. Dlatego teraz wiele wieków później Polska jest państwem katolickim podczas, gdy na wschodzie, gdzie przyjmowano chrzest w obrządku bizantyjskim wyznaje się w większości prawosławie.

Korzyści dla kraju, które przyniósł chrzest

  • Polska w miarę powiększania swojego terytorium musiała zawierać sojusze z innymi państwami europejskimi. By móc zabiegać o sojuszników, Mieszko I sam musiał przyjąć chrzest. Krótko po przyjęciu chrześcijaństwa sojusznikami Polski stały się Czechy.
  • chrzest zapobiegł ekspansji niemieckiej, którzy dotychczas najeżdżali Polskę pod pretekstem chrystianizacji.
  • przybycie do Polski duchownych czeskich, dzięki chrześcijaństwu do Polski trafiło pismo. Zaczęto budować z kamienia zamiast drewna. Powstawały pierwsze kościoły i kaplice. W 968 roku powstało pierwsze w Polsce biskupstwo - w Poznaniu.
  • zrównanie się Mieszka I z innymi władcami europejskimi, ponieważ od teraz Mieszko I rządził z woli Boga, a kto mu się sprzeciwiał był przeciwko Bogu.

Chrystianizacja państwa trwała wiele lat. Czasami używano nawet bardzo brutalnych środków np. Bolesław I Chrobry, następca Mieszka I wybijał zęby za nieprzestrzeganie postów.

Advertisement