Historia Wiki
Advertisement


Francja – państwo w Europie Zachodniej, ze stolicą w Paryżu. Francja graniczy z Niemcami, Belgią, Luksemburgiem, Szwajcarią, Włochami, Monako, Hiszpanią i Andorą. Francja ma dostęp do Oceanu Atlantyckiego i Morza Śródziemnego.

Historia

W starożytności Francję zamieszkiwały plemiona galijskie, które zostały podbite przez Juliusza Cezara. Po upadku Imperium rzymskiego podbiły ją plemiona frankijskie a w VIII wieku cała została zjednoczona przez Karola Wielkiego, który w 800 roku ogłosił się cesarzem. Imperium frankijskie rozpadło się w 843 roku na królestwo zachodniofrankijskie, które potem przekształciło się w Królestwo Francji. W 1643 roku władzę we Francji objął Ludwik XIV - "król słońce". W 1789 roku monarchia we Francji została obalona w wyniku rewolucji francuskiej, która wprowadziła demokrację. W 1804 roku cesarzem został Napoleon I, który podbił dużą część Europy, jednak w 1814 roku został obalony. Francuzi pozostawali najbardziej rewolucyjnym i laickim narodem w Europie. W 1870 roku Francja została najechana i zajęta przez Prusów. W czasie I wojny światowej obroniła się przed Cesarstwem Niemieckim, ponosząc duże straty. Odzyskała jednak w jej wyniku Alzację i Lotaryngię. W 1940 roku w wyniku wojny błyskawicznej zajęły ją wojska hitlerowskie. Francja została wyzwolona w 1944 roku i stała się państwem w pełni demokratycznym.

Nazwy Francji na przestrzeni dziejów

 • Imperium Karolińskie (800-843)
 • Państwo zachodniofrankijskie (843-987)
 • Królestwo Francji (987-1791)
 • Królestwo Francuzów (1791-1792)
 • I Republika Francuska (1792-1804)
 • I Cesarstwo Francuskie (1804-1815)
 • Restauracja Burbonów (1814-1830)
 • Monarchia lipcowa (1830-1848)
 • II Republika Francuska (1848-1852)
 • II Cesarstwo Francuskie (1852-1870)
 • III Republika Francuska (1870-1940)
 • Francja Vichy (1940-1944)
 • IV Republika Francuska (1944-1958)
 • V Republika Francuska (od 1958)

Advertisement