Historia Wiki
Advertisement

Poniższe zasady szczegółowo opisują reguły poprawnej edycji artykułów.

 1. Najważniejszymi tematami artykułów są biografie postaci historycznych, historia gospodarczo-kulturalna, historia polityczna, historia społeczna, konflikty zbrojne (wojny, bitwy, powstania), najważniejsze wydarzenia w dziejach ludzkości oraz elementy z nimi powiązane, państwa historyczne i aktualnie istniejące, religioznawstwo i mitologia oraz terminologia historyczna
 2. Należy wyjaśniać wyłącznie trudniejszą terminologię historyczną, a także unikać pisania biografii postaci niehistorycznych i opisywania wydarzeń o zasięgu lokalnym.
 3. Definicja artykułu powinna znajdować się na samym jego początku.
  1. Wyrażenie definiowane powinno być pogrubione np. Definicja – wyjaśnienie. W przypadku tytułu np. filmu dodatkowo należy zastosować kursywę np. Definicja – wyjaśnienie.
  2. Wyrażenie definiowane od wyrażenia definiującego (wyjaśnienie) powinno być oddzielone półpauzą (–). Skrót klawiszowy półpauzy to: alt+0150.
  3. W przypadku biografii definicja powinna zawierać również dokładne daty i miejsca urodzenia i zgonu opisywanej postaci. Należy je umieścić w nawiasie między wyrażeniem definiowanym a półpauzą. Data i miejsce urodzenia od daty i miejsca śmierci powinna być oddzielona przecinkiem np. Jan Kowalski (ur. 16 kwietnia 1914 w Warszawie, zm. 1 stycznia 2005 w Nowym Jorku).
  4. W przypadku zastosowania obcojęzycznej bądź innej nazwy, należy ją umieścić także w nawiasie między wyrażeniem definiowanym a półpauzą oraz zastosować kursywę np. Definicja (ang. Definition). W biografiach dodatkowa nazwa i daty umieszczane są w tym samym nawiasie oraz oddzielane średnikiem np. Jan Kowalski (właśc. Zygmunt Nowak; ur. 16 kwietnia 1914 w Warszawie, zm. 1 stycznia 2005 w Nowym Jorku).
  5. Zazwyczaj wyrażenie definiujące powinno zostać zamknięte w jednym/dwóch zdaniach. W przypadku dłuższych artykułach w definicji można zastosować krótkie streszczenie tematu.
 4. Nie powinno stosować się linków zewnętrznych w treści artykułu. Wyjątek stanowią bibliografia i przypisy.
 5. Należy zwracać na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną pisanego przez siebie artykułu.
 6. Treść artykułu powinna być pisane prozą. Niezalecane jest stosowanie nadmiernej ilości wypunktować, wyliczeń i nagłówków. Nie dotyczy list np. władców itp.
 7. W przypadku wyliczeń i nagłówków za każdym razem kończąc zdanie należy stosować kropkę.
 8. Pogrubieniem wyróżnia się wyłącznie wyraz definiowany w definicji artykułu. W dalszej części artykułu niezalecane jest stosowanie wytłuszczeń czcionki.
 9. Kursywą wyróżnia się tytuły, cytaty, pseudonimy i wyrazy obcojęzyczne. Alternatywą dla kursywy może być cudzysłów.
 10. Nie należy stosować w artykułach pytań i wyrażać własnych, subiektywnych opinii na dany temat.
 11. Z reguły artykuł powinien pisany być w czasie przeszłym. Nie powinno się też używać wyrażeń, które mogą się w szybkim czasie zdezaktualizować np. Obecnie Rosja jest największym państwem świata pod względem powierzchni.
 12. Nie powinno stosować się skrótów myślowych np. Dowódcą wojsk polsko-litewskich pod Grundwaldem był Władysław JagiełłoDowódcą wojsk polsko-litewskich w bitwie pod Grundwaldem był król Władysław Jagiełło.
 13. Nie powinno omijać się orzeczenia np. W latach 1995-2005 prezydent PolskiW latach 1995-2005 pełnił urząd prezydenta Polski.
 14. Dywiz (-) stosuje się: pomiędzy konkretnymi latami np. 1871-1918 czy dwoma członami nazwiska np. Maria Skłodowska-Curie. Półpauza (–), prócz zastosowania w definicji, używana jest także między wyrazami. Należy pamiętać, że przed i po półpauzie powinna znaleźć się spacja. Alternatywą dla zastosowania półpauz między wyrazami są przecinki np. Wincenty Witos – trzykrotny premier II Rzeczpospolitej – w okresie II wojny światowej...Wincenty Witos, trzykrotny premier II Rzeczpospolitej, w okresie II wojny światowej...
 15. Niedozwolone jest linkowanie kategorii i innych stron spoza tych z przestrzeni głównej. Kategorie powinny znajdować się na końcu danego artykułu i powinny być uporządkowane alfabetycznie.
 16. Kody szablonów dostępne są na ich odpowiednich stronach (np. Szablon:Polityk). Przy ich stosowaniu należy pamiętać, aby:
  1. nie umieszczać niepotrzebnego słowa Szablon: na początku
  2. }} powinno znajdować się w nowej linii
  3. pola, które zostają puste, nie należy kasować ani wstawiać po nich znaku/znaków zapytania, a także nie zostawiać niepotrzebnej spacji po znaku =
  4. znaki równości powinny być w prostej linii
 17. W infoboksach można wstawić link do danego artykułu, mimo iż pojawia się on już w treści artykułu.
 18. Artykuły np. dot. biografii sortowane są za pomocą odpowiednio wstawianego na końcu: {{DEFAULTSORT:}} (np. {{DEFAULTSORT:Piłsudski, Józef}})
 19. W treści artykułu odnośnik do danego artykułu powinien być zastosowany wyłącznie raz.
 20. Artykuł może zawierać przypisy (stosowane na samym końcu artykułu poprzez wstawienie szablonu:Przypisy) i/lub bibliografię.

Jak prawidłowo zastosować szablon w artykule? (przykład)

{{Papież
 |Imię     = 
 |Imię oryg  = 
 |Obraz    = 
 |Narodziny  = 
 |Śmierć    = 
 |Pochodzenie = 
 |Diakonat   = 
 |Prezbiteriat = 
 |Nominacja  = 
 |Sakra    = 
 |Kardynał   = 
 |Beatyfikacja = 
 |Kanonizacja = 
 |Papież    = 
 |Poprzednik  = 
 |Następca   = 
}}
Advertisement