Historia Wiki
Advertisement

Pierwszy kaganat turecki

Kaganat – forma państwa, w której panującym monarchą jest kagan. Dominuje ona u ludów tureckich, skąd po wpływem Chazarów dostała się do Rusi. Kaganat jest w krajach zachodnich odpowiednikiem cesarstwa, jest to konfederacja wielu plemion i państw. Początki kaganatów sięgają III wieku.

Znane kaganaty

 • Kaganat Rouranów (338-554/555), zniszczony przez Turkutów,
 • Pierwszy kaganat Turkutów (552-604), rozpadł się na:
  • Turkucki kagant zachodni, później uzależniony przez Chiny,
  • Turkucki kaganat wschodni, później uzależniony przez Chiny,
  • Drugi kaganat turecki (681-742), zniszczeni przez Ujgurów,
  • Kaganat Ujgurów (742-848), zniszczeni przez Kirgizów,
  • Kaganat Awarów (568-822), zniszczeni przez Franków i Bułgarów,
  • Kaganat Chazarów (VII-X wiek), zniszczony przez Rusów,
  • Kaganat Ruski (IX wiek)

Advertisement