Historia Wiki
Advertisement

Zmiany granic Polski w myśl postanowień konferencji jałtańskiej - Kresy Wschodnie zostały wówczas włączone w granice Związku Radzieckiego.

Kresy Wschodnie − nazwa terenów na wschód linii Curzona, będących przed II wojną światową terytorium państwa polskiego i utraconych przez Polskę na rzecz ZSRR. W okresie Rzeczpospolitej Obojga Narodów pojęcie kresy oznaczało wschodnie rubieże Rzeczypospolitej.

Krainy historyczne zaliczane do Kresów Wschodnich

  • Galicja Wschodnia (zwana Małopolską Wschodnią lub Rusią Czerwoną) z Lwowem - przedwojenne woj. lwowskie;
  • Podole - woj. tarnopolskie i stanisławowskie;
  • Wołyń - woj. wołyńskie;
  • Polesie - woj. poleskie;
  • Ruś Czarna - woj. białostockie (część) i nowogródzkie;
  • Wileńszczyzna - woj. wileńskie.

Przynależność państwowa Kresów Wschodnich

Źródła

Advertisement