Historia Wiki
Advertisement

Męczennik − człowiek, który zginął najczęściej w cierpieniu broniąc swoje wierzenia, przekonania religijne bądź wspólnotę religijną. Z języka łacińskiego słowo Martyr, będące odpowiednikiem męczennika oznacza też świadka.

Święty Andrzej - męczennik.

Śmierć męczeńska

Określenie Śmierć męczeńska jako pierwsze zostało użyte, określając ukrzyżowanie Jezusa, a następnie Świętego Andrzeja.

Męczeństwo nie zawsze ma charakter religijny, używa się go też w określeniu ludzi ginących w obronie także świeckich przekonań bądź wartości np. męczeństwo katyńskie Polaków, lub męczeństwo "Orląt Lwowskich" podczas polsko-ukraińskiej.

Męczeństwo w religii

Chrześcijaństwo

W religii chrześcijańskiej męczennikiem jest osoba która zginęła z rąk prześladowcy kierującego się nienawiścią do wiary chrześcijańskiej tzw. odium fidei. Chrześcijaństwo nie uznaje męczenników-samobójców, gdyż określenie męczennika zarezerwowane jest dla ludzi z wolą męczeńską. Oznacza to, że by osoba została uznana za męczennika musi walczyć z cierpieniami aż do śmierci. Pierwszym męczennikiem w historii tej religii był św. Szczepan.

Judaizm

Pojęcie męczeństwa w Judaizmie jest zbliżone do chrześcijańskiego. Określenie męczennika funkcjonowało już w starożytności, oznaczając osobę, która zginęła z powodu wyznania. Ponadto określeniem męczenników określa się też ofiary Holocaustu.

Shinto

W japońskiej religii Shinto pojęciem Junkyōsha określano samurajów, który zginęli cierpiąc w obronie honoru, bądź ojczyzny, rzadziej samej religii. Jednakże wpływy buddyzmu na Shinto spowodowały ukształtowanie się kultu takowych osób.

Advertisement