Historia Wiki
Advertisement

Mufti – muzułmański teolog, znawca szariatu. Wydaje fatwy, czyli wyroki dotyczące życia religijnego, prywatnego, a także politycznego. Mufti w wielu krajach mają silną pozycję społeczną, a nawet wpływają na decyzje polityczne władców muzułmańskich. W Polsce urząd muftiego obejmuje przełożony Muzułmańskiego Związku Religijnego. Obecnie jest to Tomasz Miśkiewicz. Drugi związek wyznaniowy – Ligę Muzułmańską w RP reprezentuje mufti Nadel Abu Taraq.

Advertisement