Historia Wiki
Advertisement

Neriuani (transkrypcja na język polski: Narewianie lub Narowianie) - łacińska nazwa bliżej nieznanego plemienia wzmiankowanego jedynie przez anonimowego frankońskiego mnicha znanego, jako "Geograf Bawarski" ok. 845 roku n.e w jego jedynym dziele ,,Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii" zgodnie, z którym Narewianie posiadali przeszło 78 grodów. Najprawdopodobniej był to lud słowiański należący do grupy zachodniej (być może lechickiej) bądź wschodniej (ruskiej) żyjący nad rzeką Narwią w dzisiejszej północno-wschodniej Polsce. Brak informacji w innych źródłach może wynikać z asymilacji przez Prusów, Jaćwingów czy innych Słowian lub przynależności do większej, bardziej znaczącej konfederacji (możliwe, że w tym przypadku do Mazowszan lub Dregowiczów). Niewykluczone, że wpłynęli na etnogenezę dzisiejszych mazowieckich Podlasian czy też Kurpi.

Advertisement