Historia Wiki
Advertisement


Niemcy (niem. Deutschland) − państwo federacyjne położone w środkowej i zachodniej Europie, składające się z 16 krajów związkowych. Stolicą Niemiec jest Berlin. Historia Niemiec sięga czasów starożytności (Germanie), jednak państwowość niemiecka ukształtowała się dopiero w IX i X wieku.

Historia Niemiec

Pierwotnie obecne terytorium Niemiec zasiedlali Celtowie, którzy zostali do I w. p.n.e. wyparci przez German. W końcu I w. p.n.e. ziemie nad środkowym i górnym Renem weszły w skład cesarstwa rzymskiego. Plemiona germańskie zostały podporządkowane i stopniowo chrystianizowane od VI wieku. Na mocy traktatu w Verdun powstało państwo wschodniofrankijskie, które było zalążkiem państwowości niemieckiej.

W 962 król niemiecki Otton I koronował się na cesarza, co dało początek I Rzeszy Niemieckiej. Przełom X i XI wieku jest szczytem potęgi cesarstwa, które rościło sobie prawo do pierwszeństwa w chrześcijaństwie łacińskim. Znaczenie to podupadło w wyniku sporu o inwestyturę. Kolejne stulecia są okresem ekspansji Niemców na wschód. W XIV w. o pierwszeństwo i wpływy w Rzeszy rywalizowały przede wszystkim rody: Habsburgów, Luksemburgów i Wittelsbachów. W 1438 godność cesarska na trwałe przeszła w ręce Habsburgów. Zapoczątkowana przez Marcina Lutra reformacja przyczyniła się do wybuchu wojen religijnych w Niemczech. Rozbiła ona Niemcy na katolickie południe i protestancką północ, a stan ten sankcjonował pokój w Augsburgu w 1555. Po wojnie trzydziestoletniej poszczególne księstwa przekształciły się w niezależne państewka, a władza cesarska znacznie osłabła. XVIII w. był okresem rywalizacji dwóch najsilniejszych państw niemieckich: Austrii i Prus.

W 1806 Habsburgowie zrezygnowali z godności cesarzy rzymskich. Utworzono Związek Reński, przekształcony po kongresie wiedeńskim w Związek Niemiecki. Wzrost dążenia do zjednoczenia Niemiec nastąpił po Wiośnie Ludów. Po wojnie austriacko-pruskiej Prusy uzyskały hegemonię wśród państw niemieckich, a po wojnie francusko-pruskiej proklamowano zjednoczenie Niemiec i powstanie II Rzeszy Niemieckiej. Pod koniec XIX w. Niemcy stały się najpotężniejszym mocarstwem militarnym i gospodarczym Europy. Polityka ekspansji doprowadziła do utworzenia trójprzymierza z Austro-Węgrami i Włochami. Jednak Niemcy przegrały I wojnę światową. W wyniku rewolucji listopadowej proklamowano republikę. Nowe państwo nosiło nazwę Republika Weimarska i istniało do objęcia pełni władzy przez Adolfa Hitlera w latach trzydziestych.

W 1938 Niemcy podporządkowały sobie Austrię i Czechosłowację. 1 września 1939 zaatakowały Polskę, co dało początek II wojnie światowej. Pasmo sukcesów niemieckich trwało do jesieni 1942. III Rzesza skapitulowała przed aliantami 8 maja 1945. Pogarszające się stosunki aliantów zachodnich z Związkiem Radzieckim doprowadziły do powstania dwóch państw niemieckich: Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Dopiero Jesień Ludów umożliwiła zjednoczenie obu państw w jeden organizm.

Nazwy Niemiec na przestrzeni dziejów

 • Państwo wschodniofrankijskie (840-962);
 • Święte Cesarstwo Rzymskie (962-1806)
  • Prusy:
  • Królestwo Bawarii;
  • Królestwo Saksonii;
  • Królestwo Wirtembergii;
 • Związek Reński (1806-1815);
 • Związek Niemiecki (1815-1866);
 • Związek Północnoniemiecki (1866-1871);
 • Cesarstwo Niemieckie (II Rzesza) (1871-1918);
 • Republika Weimarska (1918-1933);
 • III Rzesza Niemiecka (1933-1945);
 • Niemcy po II wojnie światowej:
  • Niemiecka Republika Demokratyczna (1949-1990);
  • Republika Federalna Niemiec (od 1949).

Źródła

Advertisement