Historia Wiki
Advertisement

Rea (także Reja, gr. Ῥεία Rheía, Ῥέα Rhéa, łac. Rhea) – według starożytnych Greków w mitologii greckiej tytanida, bogini płodności. Opiekunka dzieci. Córka Uranosa i Gai. Często była przedstawiana jako kobieta w rydwanie, które ciągnęły dwa lwy.

Biografia

Rodzina

Uchodziła za córkę Uranosa i Gai. Urodziła się w pierwszym pokoleniu tytanów. Z czasem wyszła za mąż za swojego brata Kronosa, który obalił swojego ojca z tronu i zapanował nad światem. Swojemu bratu urodziła pierwszych bogów Olimpijskich. Gdy Niebo (Uranos) przepowiedział Kronosowi, że jedno z jego dzieci obali go z tronu, tak jak ten jego, to władca zaczął połykać swoich potomków. Reja była bardzo z tego niezadowolona i postanowiła działać.

Władza Kronosa

Ochrona dzieci

Kronos bojąc się przepowiedni Uranosa, zaczął połykać swoje dzieci. Rea martwiąc się o ich los postanowiła działać. Gdy nadszedł na świat Zeus, Reja zawinęła w pieluszki kamień i dała go swojemu mężowi do skonsumowania. Następnie według źródeł ukryła go na Krecie w jaskini gdzie opiekowała się nim koza Amalteja. Inne zaś podają, że był pod opieką swojej babci - Gai.

Upadek Tytanów

Gdy Zeus dorósł do odpowiedniego wieku postanowił obalić władze tytanów. Po dość trudnych momentach wojny wygrał i został królem bogów. Uwolnił swoich braci i siostry, a ojca i resztę tytanów strącił do Tartaru. Jedynie tytanidy i nieliczni tytani tego uniknęli. Z czasem postanowił uwolnić swojego ojca i przydzielił mu Elizjum.

Źródła

Advertisement