Historia Wiki
Advertisement

Węgry (węg. Magyarország) − państwo w Europie Środkowej bez dostępu do morza. Stolicą Węgier jest Budapeszt. Państwo węgierskie sąsiaduje z Słowacją, Austrią, Ukrainą, Rumunią, Serbią i Chorwacją.

Historia Węgier

Historia Węgier rozgrywała się na terenie Niziny Panońskiej, na której pierwotnie mieszkały ludy celtyckie podbite w I wieku p.n.e. przez Rzymian. Początek państwowości Węgier to koniec IX wieku i pojawienie się Madziarów pod wodzą Arpada. Dynastia założona przez niego panowała w tym państwie do 1301. Koronę królewską jako pierwszy uzyskał Stefan I Święty. Szczyt potęgi Węgier to panowanie dynastii Andegawenów. Potęga Węgier załamała się w 1526 po bitwie pod Mohaczem. Od tego momentu państwo to było podzielone pomiędzy Turcję Osmańską i Austrię pod panowaniem Habsburgów. Od końca XVII wieku ziemie węgierskie były integralną częścią Cesarstwa Austriackiego. W 1848 wybuchło powstanie, którego celem było wywalczenie niepodległości. Od 1867 Węgry współtworzyły dualistyczną monarchię pod nazwą Austro-Węgry. Pełną niepodległość uzyskały 31 października 1918 roku w wyniku rozpadu tego państwa. Poza epizodem Węgierskiej Republiki Ludowej i Węgierskiej Republiki Rad, do 1946 roku Węgry pozostały królestwem. W wyniku podpisania traktatu w Trianon Węgry utraciły na rzecz sąsiadów Słowację, Ruś Zakarpacką, Siedmiogród, Wojwodinę i Chorwację. Na czele państwa w okresie międzywojennym stał regent admirał Miklós Horthy. W II wojnie światowej Królestwo Węgier stanęło po stronie państw Osi. W latach 1944-1945 istniał marionetkowy, faszystowski rząd strzałokrzyżowców. Po wojnie Węgry ogłoszono republiką. W latach 1949-1989 państwo to nazywało się Węgierską Republiką Ludową, które pozostawało satelitą Związku Radzieckiego. W 1956 roku została stłumione powstanie węgierskie, będące próbą odzyskania suwerenności przez Węgrów. Po przemianach w 1989 roku proklamowano demokratyczną republikę węgierską. Od 2012 roku oficjalna nazwa państwa brzmi Węgry. W 2010 roku władzę na Węgrzech objęła partia Fidesz, prowadząca politykę silnej władzy, eurosceptycyzmu, sprzeciwu wobec przyjmowania uchodźców oraz autorytaryzmu.

Nazwy Węgier na przestrzeni dziejów

 • Państwo Węgierskie (do 1000)
 • Pierwsze Królestwo Węgier (1000-1687)
  • Drugie Królestwo Węgier (1672-1683)
 • Trzecie Królestwo Węgier w ramach Austro-Węgier (1867-1918)
 • Czwarte Królestwo Węgier (1918)
 • Węgierska Republika Ludowa (1918-1919)
 • Węgierska Republika Rad (1919)
 • Piąte Królestwo Węgier (1920-1946)
  • Państwo Węgierskie (faszystowskie) (1944-1945)
 • Republika Węgierska (1946-1949)
 • Węgierska Republika Ludowa (1949-1989)
 • Republika Węgier (1989-2012)
 • Węgry (od 2012)

Źródła

Advertisement