Historia Wiki
Advertisement

Wojna polsko-ukraińska − konflikt zbrojny pomiędzy odradzającą się Polską a Zachodnioukraińską Republiką Ludową o Galicję Wschodnią.

Przyczyny konfliktu

W wyniku podpisania traktatu brzeskiego władze Ukraińskiej Republiki Ludowej zrzekły się roszczeń do należącej dotąd do Austro-Węgier Galicji Wschodniej. Mimo to ukraińska ludność tych terenów nie zamierzała rezygnować z planów utworzenia własnego państwa. Cały region miał wówczas charakter wielonarodowy. Ukraińcy mieszkali głównie na wsiach, a Polacy w miastach oraz w rejonie Lwowa i Tarnopola. Poza nimi, na tych terenach mieszkali liczni Żydzi, Ormianie i Niemcy. W tej sytuacji niemożliwe było wyznaczenie granicy etnicznej i bezkonfliktowe podzielenie tych ziem, stanowiących przedmiot sporu między Polakami i Ukraińcami. Dodatkowo konflikt podsycały władze austriackie, dążące do wykorzystania wzajemnej niechęci obu narodów.

Wojna i zakończenie walk

W październiku 1918 wycofujący się ze Lwowa Austriacy przekazali władzę oraz magazyny z bronią Ukraińcom. W nocy z 31 października na 1 listopada 1918 Ukraińcy zajęli prawie całą Galicję Wschodnią wraz ze Lwowem i niezależnie od Ukraińskiej Republiki Ludowej proklamowali utworzenie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Wywołało to opór ludności polskiej zamieszkującej Lwów. Do walki stanęli: patriotyczna młodzież oraz niewielu obecnych w mieście żołnierzy polskich. Wkrótce udało im się odbić część miasta z rąk ukraińskich, a po trzech tygodniach walk nadeszła pomoc od strony Przemyśla.

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - miejsce pochówku obrońców miasta.

Wiosną 1919 do Galicji Wschodniej skierowana została Błękitna Armia generała Józefa Hallera, która do połowy lipca 1919 wyparła siły ukraińskie za rzekę Zbrucz. Oficjalne zawieszenie broni nastąpiło 1 września 1919, jednak za podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie przynależności Galicji Wschodniej miały podjąć mocarstwa. Dlatego dopiero w marcu 1923 obszar Galicji Wschodniej uznano na arenie międzynarodowej za część państwa polskiego.

Źródła

  • Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa 2012.
Advertisement